Rekvizīti

P SIA "Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs"
Republikas 5, Liepāja, LV-3401
Reģ. Nr. 42103024382
PVN maks. Reģ. Nr LV42103024382
Konts LV53UNLA0050009964319
SEB Banka AS, kods UNLALV2X012