Piekļūstamība

         Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

         Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Vecliepājas primārās veselības aprūpes centra oficiālo tīmekļvietni https://www.vpvac.lv

         Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Skatīt:

        Šī tīmekļvietne ir izstrādāta saskaņā ar Pasaules tīmekļa konsorcija izstrādātās tīmekļa vietņu pieejamības vadlīnijām, nodrošinot atbilstību WCAG 2.1 AA līmenim. Tas nozīmē, ka tīmekļvietnes izstrādē, atbilstoši vadlīnijām ir izmantotas dažādas tehnoloģijas, lai saturu padarītu pieejamāku pēc iespējas plašākam lietotāju lokam, tai skaitā lietotājiem ar redzes, dzirdes vai citiem kustību ierobežojumiem.

Dažas sadaļas šajā tīmekļvietnē var nebūt pilnībā piekļūstamas:

    • Vairāki dokumenti ir pdf, docx, xlsx formātā, kas nav piekļūstami ar palīgprogrammatūrām;

Ttīmekļvietnē iespējams:

    • Tuvināt tās saturu līdz 200%;
    • Pārvietoties tīmekļvietnē izmantojot tikai klaviatūru;
    • Mainīt satura kontrastu;
    • Lielākajā daļā tīmekļvietnes izmantot ekrānlasītājus (ieskaitot JAWS, NVDA un VoiceOver jaunākās versijas).

 

Fonta izmērs

         Visas populārās pārlūkprogrammas ļauj tuvināt un tālināt, nospiežot Ctrl un "+" vai "- " taustiņus. Vai arī turiet Ctrl taustiņu un ritiniet uz augšu vai uz leju ar peles rullīti.

        Operētājsistēmā Windows 10 un Windows 7 ir palielinātājs - programma, kas ļauj tuvināt. Nospiediet izvēlni "Sākt" un ierakstiet "Lupa" ("Start" > "Magnifier") un nospiediet taustiņu Enter. Parādās mazs pārklājošs logs, kuru var pārvietot ar peli un tuvināt visu tajā esošo saturu dažādos attālumos.

         Apple datoros dodieties uz izvēlni Apple > Sistēmas preferences > Pieejamība (vai Universālā piekļuve) > Tālummaiņa (Apple menu > System Preferences > Accessibility (or Universal Access) > Zoom).

         Šajā tīmekļvietnē ir iestrādāti trīs dažādi fonta izmēri, kurus Jūs varat izvēlēties. Izvēloties kādu no fonta izmēriem, viss tīmekļvietnes saturs tiek palielināts attiecīgajā izmērā.

 

Mainīt fonta izmēru

 

Navigācija ar tastatūru

        Šī tīmekļvietne ļauj lietotājiem pārvietoties, izmantojot tikai tastatūru. Pārvietoties pa tīmekļvietni iespējams nospiežot tabulācijas taustiņu "Tab". Katra taustiņa nospiešanas reize pārvieto kursoru uz lapas nākošo elementu. Lai aktivizētu šo elementu, nospiediet taustiņu "Enter".

 

Kontrasta maiņa

         Šī vietne ļauj lietotājiem iegūt lielāku teksta kontrastu, mainot satura krāsas. Izvēloties kādu no kontrasta krāsām, tīmekļvietnes saturs tiek mainīts šajās krāsās.

 

Mainīt kontrastu

Ko mēs darām, lai uzlabotu piekļūstamību

         Regulāri, testējot tīmekļvietni un saņemot kļūdu paziņojumus no lietotājiem, mēs plānojam uzlabot tīmekļvietnes piekļūstamību un novērst nepilnības pēc iespējas ātrāk.

Problēmu paziņošana

        Ja rodas kādas problēmas, kas nav uzskaitītas šajā lapā vai ja jums ir jautājumi vai problēmas saistībā ar šīm vadlīnijām, lūdzu rakstiet uz e-pastu: vpvac@inbox.lv

Pirmreizēji sagatavots 07.12.2020
Atkārtoti pārskatīts 07.12.2023