Jaunumi

Tava veselība

Tiesības uz veselību ir viena no cilvēka pamattiesībām. Arī Latvijas Republikas Satversmes 111.pantā ir noteikts, ka „valsts aizsargā cilvēku veselību”. Arī Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 152.pantā teikts, ka „nosakot un īstenojot visu Kopienas politiku un darbības, ir jānodrošina augsts cilvēku veselības aizsardzības līmenis”. Savukārt, katra cilvēka individuāla atbildība ir visu valsts nodrošināto iespēju izmantošana savas veselības saglabāšanā.

       Veselība kā viena no pamatvērtībām ir cilvēka dzīves kvalitātes, viņa ģimenes un arī sabiedrības labklājības pamats. Veselīga sabiedrība ir produktīvas un ražīgas ekonomikas un valsts attīstības pamats – tātad sabiedrības veselība ir nozīmīga sabiedrības ilgtspējīgas attīstības pamatnozare un viens no sabiedrības organizētas darbības veidiem, lai aizsargātu, veicinātu un atjaunotu cilvēku veselību.

 

Avots - /Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam/

Analīzes

                                                                                                                                                                                 

Sadarbībā ar SIA Centrālā laboratorija procedūru kabinetu piedāvājam iespēju nodot jebkura veida medicīniskās analīzes. 1. stāvā, procedūru kabineta numurs 109. p.-pk. 8.00 - 14.00 Maksa par asins noņemšanu 1 euro, D vitammīna analīzes cena tikai 4.90 euro. Akcija spēkā līdz 31.05.2018.

Taupi laiku

                                                                                                                                                       

Taupi laiku! Piesakies laboratoriskajiem izmeklējumiem attālināti, izmantojot IN-OUT aplikāciju.

www.laboratorija.lv