Iepirkumi

Aktuālā informācija par P SIA "Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs" iepirkumiem pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā

Atvērt Elektronisko iepirkuma sistēmu

Par PSIA “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” īpašumā esošo telpu (laboratorijas) nomas tiesību un tajās esošās kustamās mantas izsoli

Nolikums 

Paziņojums

"Atklāts konkurss "Par vakcīnu piegādi" VPVAC 2016/2 izbeigts bez rezultātiem"

"Atklāts konkurss "Par vakcīnu piegādi" VPVAC 2016/2 izbeigts bez rezultātiem"

Ziņojums

Par PSIA “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” īpašumā esošo telpu (laboratorijas) nomas tiesību un tajās esošās kustamās mantas izsoli.

Nomas tiesības uz PSIA "Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs" nekustamā īpašumā esošajām telpām (laboratorija) ar kopējo platību 96,3 kv.m. tiek piešķirtas SIA "Centrālā laboratorija".

 

Iepirkums

SIA "Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs" ir izsludinājusi iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta prasībām "Par jaunas pasažieru automašīnas piegādi". Piedāvājumu iesniegšanas laiks un vieta: Republikas iela 5, Liepāja, LV-3401, Administratorei līdz 2015.gada 23.novembra plkst.10:00. Iepirkuma noteikumi un tehniskā specifikācija.

Nolikums

Iepirkuma Rezultāti

Ziņojums

Līgums

                                                                                                                                                                                                                              

NOLIKUMS ATKLĀTAM KONKURSAM PAR VAKCĪNU PIEGĀDI

NOLIKUMS ATKLĀTAM KONKURSAM PAR VAKCĪNU PIEGĀDI.

Nolikums

Par ugunsdrošības sistēmas ierīkošanu ēkā Republikas ielā 5, Liepājā

SIA "Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs" ir izsludinājusi iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta prasībām "Par ugunsdrošības sistēmas ierīkošanu ēkā Republikas ielā 5, Liepājā". Piedāvājumu iesniegšanas laiks un vieta: Republikas iela 5, Liepāja, LV-3401, Administratorei līdz 2016.gada 14.martam plkst.10:00. Iepirkuma noteikumi un tehniskā specifikācija šeit: (links uz dokumentu, kas pielikumā).

Nolikums

NOLIKUMS ATKLĀTAM KONKURSAM PAR VAKCĪNU PIEGĀDI

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2016.gada 30.maijs plkst.10:00

Nolikums

"Par reaģentu piegādi" (VPVAC 2016/4)

Iesniegšanas termiņš 2016.gada 20.jūnijs plkst.10:00

Nolikums

"Par laboratorijas reaģentu piegādi" (VPVAC 2016/5)

Iesniegšanas termiņš 2016.gada 20.jūnijs plkst.10:00

Nolikums

"Par medicīnas preču piegādi" (VPVAC 2016/6) GROZĪJUMI

Iesniegšanas termiņš 2016.gada 30.jūnijs plkst.10:00 

Nolikums

"Par medicīnas preču piegādi" (VPVAC 2016/6)

"Par medicīnas preču piegādi" (VPVAC 2016/6).

Nolikums

Atklāta konkursa "Par vakcīnu piegādi" rezultātā līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA "Vakcīna"

Lēmums

Atklāta konkursa "Par reaģentu piegādi" rezultātā līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA "Mediq Latvija" un SIEMENS HEALTHCARE OY LATVIJAS FILIĀLE.

Lēmums

Atklāta konkursa "Par laboratorijas reaģentu piegādi" rezultātā līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA "MEDILINK"

Lēmums

NOLIKUMS ATKLĀTAM KONKURSAM Par MEDICĪNAS PREČU un reaģentu PIEGĀDI

Pielikums

Atklāta konkursa "Par medicīnas preču piegādi" rezultātā līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA "Arbor Medical Korporācija", SIA "Santaks", SIA "Interlux", SIA "Sarstedt", SIA "Mediq Latvija"

 

Ziņojums

Pielikums

NOLIKUMS ATKLĀTAM KONKURSAM PAR RENTGENDIAGNOSTISKĀS IEKĀRTAS PIEGĀDI UN UZSTĀDĪŠANU

Pielikums

Iepirkums „Par medicīnas preču un reaģentu piegādi” IDENTIFIKĀCIJAS NR. VPVAC 2016/7 ZIŅOJUMS

Pašvaldības SIA Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu par atklāta konkursa VPVAC 2016/7 “Par medicīnas preču un reaģentu piegādi” rezultātiem, piešķirot līguma slēgšanas tiesības:

  • SIA “SANTAKS” (40003337173) 1.iepirkuma daļā “Medicīnas preču piegāde”;
  • SIA “BIOMARK” (40103572707) 2.iepirkuma daļa “Reaģentu piegāde”.

Ziņojums

Iepirkums „Par rentgendiagnostiskās iekārtas piegādi un uzstādīšanu” IDENTIFIKĀCIJAS NR. VPVAC 2016/8 ZIŅOJUMS

Pašvaldības SIA Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu par atklāta konkursa VPVAC 2016/8 “Par rentgendiagnostiskās iekārtas piegādi un uzstādīšanu” rezultātiem, piešķirot līguma slēgšanas tiesības SIA “Digiteks” (40003521136).

Ziņojums

 

Ēkas Republikas ielā 5, Liepājā, pagraba hidroizolācijas izbūve lēmums

PSIA "Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs" Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu par iepirkuma "Ēkas Republikas ielā 5, Liepājā, pagraba hidroizolācijas izbūve” (VPVAC 2017/1) rezultātiem, piešķirot līguma slēgšanas SIA „Būve LV” (42103060951) par kopējo līgumcenu EUR 20 581,97, neskaitot PVN).

Ziņojums

Ēkas Republikas ielā 5, Liepājā, pagraba hidroizolācijas izbūve

Pašvaldības SIA "Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs" saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu izsludina iepirkumu "Ēkas Republikas ielā 5, Liepājā, pagraba hidroizolācijas izbūve" (VPVAC 2017/1). Objekta apskate 2017.gada 17.martā plkst.11:00, kontaktpersona: Raimonds Buncis, tālrunis 29542307. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2017.gada 24.martam plkst.10:00.

Atzinums

Nolikums

Aprēķins

Par PSIA “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” īpašumā esošā nekustamā īpašuma nomas tiesību un VPVAC laboratorijā esošās kustamās mantas izsoli

Nolikums

Paziņojums

Paziņojums par PSIA “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” īpašumā esošā nekustamā īpašuma nomas tiesību un VPVAC laboratorijā esošās kustamās mantas izsoles apturēšanu

Paziņojums