VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS

OBLIGĀTĀS VESELĪBAS PĀRBAUDES

P SIA “VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS
APRŪPES CENTRS”
PIEDĀVĀ:
VEIKT OBLIGĀTĀS VESELĪBAS PĀRBAUDES DARBA VIETĀ
Veicam pilnvērtīgu veselības pārbaudi, darba devēja interesēs, lai būtu
iespējams pilnīgi pārliecināties par savu darbinieku veselības stāvokli un
neriskētu ar darbinieku veselību un drošību, sargātu savas un darbinieku
intereses, pamatojoties uz 25.12.2003. Darba aizsardzības likuma 15. pantu un
atbilstoši MK noteikumiem Nr. 219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības
pārbaude”.
ATZINUMU IZSNIEDZ SERTIFICĒTS ARODĀRSTS
KOMPLEKSS PIEDĀVĀJUMS
pēc nepieciešamības, atbilstoši veselībai kaitīgajiem darba vides
faktoriem.
DRAUDZĪGS CENRĀDIS
IZBRAUCAM Jūsu darba vietā Jums ērtā laikā un vietā
PROFESIONĀLA KOMANDA
Kontakti: vpvac@inbox.lv; tālr. 63422458; mob.tālr. 25950964,
Republikas iela 5, Liepāja, LV-3401
 
 

Pašvaldības SIA

“Vecliepājas Primārās Veselības Aprūpes Centrs”

Liepāja, Republikas iela 5, tel.634-22458; fakss 634-22458

Reģistrācijas Nr.42103024382

Maksas pakalpojuma cenrādis veicot obligātās veselības pārbaudes

SASKAŅOTS

2016.gada 4. janvārī

Valdes locekle V.Celma

_________________

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumi Nr.219 no 2009.gada10.marta

veicam obligātās veselības pārbaudes pēc 1.pielikuma  atbistoši veselībai kaitīgie darba vides faktori .

 1. Arodārsts4,50 €

 2. Oftalmologs 4,50 €

 3. LOR speciālists4,50 €

 4. Neirologs4,50 €

 5. Ķirurgs4,50 €

 6. Ginekologs4,50 €

 7. Rtg plaušas6,50 €

 8. Asins analīze4,00 €

 9. Urīna analīze2,50 €

 10. EKG4,50 €

 11. ĀEF-spirometrija/

ārējā elpošanas funkcija5,00 €

 1. Asins ņ.n.vēnas1,70 €

 2. A/ASAT1,50 €

 3. A/ALAT1,50 €

 4. A/bilirubīns2,00 €

 5. A/kālijs1,50 €

 6. A/kreatinīns1,50 €

 7. A/INR2,00 €

 8. A/APTL2,00 €

 9. A/glikoze asinīs2,00 €

 10. Audiometrija5,50 €

Par dokumentu apstrādi1,42 €