VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS

Iepirkums „Par medicīnas preču un reaģentu piegādi” IDENTIFIKĀCIJAS NR. VPVAC 2016/7 ZIŅOJUMS

Pašvaldības SIA Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu par atklāta konkursa VPVAC 2016/7 “Par medicīnas preču un reaģentu piegādi” rezultātiem, piešķirot līguma slēgšanas tiesības:

·        SIA “SANTAKS” (40003337173) 1.iepirkuma daļā “Medicīnas preču piegāde”;
·        SIA “BIOMARK” (40103572707) 2.iepirkuma daļa “Reaģentu piegāde”.

ziņojums